Skip navigation.

Ord med på vejen til modtagerne af hæderslegater 2014 

 

 

 Klara Karolines Fond Stiftet af Aase og Poul Gernes har den store glæde her på den dag, der ville have været Poul Gernes’ 89-års fødselsdag, at uddele syv hæderslegater. Bestyrelsen er meget taknemmelige for at vi kan holde en lille reception for vores legatmodtagere i så fine rammer, som her på Charlottenborg. Tak for det!

Man kan ikke søge legater fra Klara Karolines Fond. Det er fondens bestyrelse, der udpeger legatmodtagerene, og fordi vi nu har lokket Jer herind med et legat, vil vi også gerne give Jer et par ord med på vejen, fordi I sikkert gerne vil vide, hvorfor netop I er blevet udvalgt.

Det, som knytter disse syv meget forskellige legatmodtagere sammen, er poesien og en stor kunstnerisk generøsitet. Poesien optræder i alle disse kunstneres forskellige værker. Poesi og generøsitet var også iboende drivkræfter i Poul Gernes’ omfattende livsværk. 

Gerd Laugesen udfolder sin usædvanlige billedkunstnerisk-poetiske praksis med underfundighed og i altid nye, overraskende nicher, ind i mellem på lyserødt papir, ind i mellem bogstavelig talt i ”lommer”, men altid med en kærlig nysgerrighed omkring og solidaritet med mennesket: ingen er nogensinde tilfældig i mødet med Gerd Laugesen.Digte på lommetørklæder, i kjolelommer, eller digte med medfølgende stoflap og knap, så man selv kan sy dem fast, der hvor man nu synes, de mangler, for poesien skal naturligvis med ud i verden, være og virke der hvor livet er i den almindelige hverdag, også på steder, hvor poesien ikke normalt kommer. I hendes tekster er der altid en tom plads, en hvid plet, hvor man selv kan sætte sit aftryk; fordi det vigtigste er, at kommunikere med omverdenen.

Kaspar Bonnén. Det er for udstillingen The Past Will Never Leave You i fjor på Gl. Strand, at vi ønsker at give Kaspar Bonnén et legat. Sandt er det, at vi altid har fortiden med os, men at hente erindringen om en opvækst hos sin psykisk syge mor og kunstnerisk bearbejde den til et rum, hvor arkitekturen sammensat af det personlige og det institutionelle glider sammen, og giver beskueren mulighed for at føle og sanse et virkeligt, et levet liv, indre og ydre, kærlighed og kaos, tryghed og angst, er stor kunst. Kaspar Bonnén har med sin udstilling evnet at gøre det meget personlige forhold alment, vedkommende og unikt, så vi alle bliver berørt. Der er ikke så meget at tilføje til denne præstation — andet end TAK!

bert. Min mor fik en blodprop, blev kørestolsbruger og måtte flytte på plejehjem. Det er sin sag at skubbe en kørestol rundt i København. Man opdager, hvor mange hindringer der er, hvor mange vejarbejder, man skal parere. På vores ture begyndte vi at lægge mærke til ting, der afveg: en stump af en stolpe malet stribet i klare farver, små, lyserøde objekter, der lignede bryster, noget, der havde form som en smilende fisk, en sushi, en maki-rulle. De mærklige genstande dukkede op på afspærringen omkring vejarbejder og byggepladser. Vi blev altid glade: se, der er én til! Det gav et gib i maven; noget omsorgsfuldt bearbejdet var tilføjet det midlertidige rod. ”bert” stod der på nogle af dem. Det er sigende, når der for tiden er vendt op og ned på København med de talrige udgravninger, vejarbejder, metrobyggerier, at det er en kunstner, som bert, der fastholder poesien i det offentlige rum med sine underfundige udskårne træskulpturer, bemalede i stærke, klare farver, som i deres udtryk redder dagen for én, når man møder dem på sin vej. Samtidig går de i direkte dialog med Poul Gernes, der også stræbte efter at udsmykke, sprede glæde, gøre verden smukkere.

Kirsten Christensen udfører som regel sine kunstværker enten i ler; keramiske billeder, eller med farvekridt og akvarel på papir. Hun er optaget af livets vilkår og tilskikkelser; hendes værker fortæller om nærhed, omsorg, tro og kærlighed, men også om kropslighed, overgreb, sygdom og død. Måden, alt dette bliver fortalt på, er på én gang naivistisk direkte og æstetisk sublim i streg og fortælling; grotesk, morsom, underfundig, barsk og følsom. At betragte Kirsten Christensens kunstværker er at gå ind i en tilstand, for billedsproget og farverne fanger vores følelser i umiddelbar forståelse. Denne nærværende, direkte oplevelsesdimension er i slægtskab med Poul Gernes' værk, der også direkte og intuitivt påvirker beskueren, men som er blevet skabt via årelang kunstnerisk erfaring, omhu og originalitet. 

E.B. Itso bruger det offentlige rum som kunstnerisk materiale. Han finder lommer i byen, der er forladte eller oversete, hacker sig ind, blandt andet ved at gøre steder beboelige eller gøre bortkastede ting brugelige. E.B. Itso ser resourcer, hvor andre ser forfald og det udnytter han i sin kunst. E.B. Itso er også en flittig bruger af ord, enten i form af udgivelser, plakater, hæfter, fanzines, men han maler også ord og skriver sætninger, visuelle tegn, på forladte steder, for på den måde at give steder ny opmærksomhed. Vi bliver mindet om de efterladte steders historie med et kunstnerisk udtryk, der har sin oprindelse i graffitien, som E.B. Itso har fornyet ved at tage den ud af byen og ind i eksempelvis et islandsk landskab, på en forladt lade eller på et hegn. Det er en kunst, som gør en forskel derude!

Linda Weiss Drescher. Field Collectors Notebook er titlen på en udstilling, som Linda Weiss Drescher lavede på Thorasminde i Bagsværd, et ydmygt udstillingssted langt fra det etablerede kunstmiljø. Her installerede hun i sprudlende tableauer et generøst univers bestående af malerier, tegninger, akvareller, bemalede og trådomviklede grene, broderiprøver, fundne objekter, små stykker natur, som tilsammen refererer tilbage til et feldtarbejde med nysgerrigt åbne sanser, mere end et postulat omkring ”værk”, kunstnerisk praksis eller positionering.I udstillingen blev man lukket ind i notesbogens hurtige og ufiltrerede optegnelser; magien i materialet før det er systematiseret, kategoriseret, analyseret og bearbejdet; råstof, stoflighed, grundforskning. Da jeg selv så udstillingen var jeg den eneste besøgende den dag. En lille mand i kedeldragt tændte lyset i udstillingsrummene og ventede tålmodigt på at jeg blev færdig, men jeg blev ikke færdig, for ”virkningen” var forplantet over i mig: en gren omviklet af kulørte tråde betyder noget, umuligt at sige præcis hvad, men noget meget vigtigt, og det er det kunsten kan: stråle energi over i beskueren.

Mette Winckelmanns værker giver mindelser om mosaikker, patchwork, håndarbejde og håndværk, og forankrer sig i en umiddelbar genkendelighed, en form for velkendthed; måske er det fordi det minder om den bløde kultur — tekstiler, stoffer, stoflighed, sanselighed. Hendes værker fortæller på en måde selv om deres egen tilblivelse, idet mønstre og ornamenter er visuelt grundstof. En grid holder sammen på det hele; systematik, kategori, orden og ro. Men også uorden og brudt ro. For ellers sker der jo ingenting. I Viborg er det på flotteste vis lykkedes Mette Winckelmann, at hamle op med nogle anseelige størrelser og proportioner i en stedspecifik udsmykning af den 151 meter lange og knap to meter høje mur omkring Viborg kunsthal – værket Tro og Overtro er  én lang fortælling skåret ned til geometri og ornamentik ved hjælp af ialt 12.086 cementfliser arrangeret i stiliserede motiver fra byens historie, og det behøver man slet ikke at vide, for det virker af egen kraft.

Tak for Jeres fine arbejder!

Med venlig hilsen

Ulrikka Gernes (formand)

og bestyrelsen for Klara Karolines Fond:

Aase Seidler Gernes, Vibeke Windeløv, Anders Krüger og Jacob Fabricius

 

 

HÆDERSLEGATER 2011

Det er en stor fornøjelse hermed at meddele, at følgende tre personer bliver tildelt legater fra Klara Karolines Fond Stiftet af Aase og Poul Gernes:

Den tyske billedkunstner Cosima von Bonin (f. 1962) modtager et hæderslegat på kr. 100.000,- for et sprudlende og mangesidigt værk, der med stort alvor folder sig ud i fri, spændstig leg med materialer og medier, former og formater, og generøst inkorporerer referencer til og værker af andre kunstnere i en kærlig dialog.

Den danske billedkunstner Henriette Heise (f. 1965) modtager et hæderslegat på kr. 50.000,- for sin underfundige og humoristiske afsøgning af tilværelsens lommer og skuffer, og forvandler dette indhold til overraskende, taktile værker; som uventede åbninger og nye tilgange til en kunstnerisk oplevelse.

Den svenske lyriker og kunstkritiker Håkan Sandell (f. 1962) modtager et hæderslegat på kr. 50.000,- for sin ubetvingelige tro på poesiens kraft og sprogets billedskabende evne til at formidle menneskets indre i en verden, der tér sig alt mere materialistisk. Hans digtværk er en granitstele i den moderne nordiske poesi.

Hæderslegaterne bliver uddelt i forbindelsen med åbningen af udstillingen ”Poul Gernes Retrospektiv” på Lunds konsthall og Malmö Konsthall i Sverige fredag den 20. maj.

Hæderslegater 2009

Det er med den største glæde og fornøjelse hermed at meddele, at følgende syv personer i 2009 er blevet tildelt hæderslegater fra Klara Karolines Fond Stiftet af Aase og Poul Gernes:

Billedhuggeren og filmskaberen Karin Westerlund for filmværket ”Gud, lugt og hende”.

Billedkunstneren Jacob Dahlgren (Sverige) for en konsekvent og effektiv kunstpraksis med stærk tiltro til farvens kraft.

Billedkunstneren Finn Thybo Andersen for sit omsorgsfulde og ihærdige arbejde med at registrere Poul Gernes' udsmykninger.

Billedkunstneren Hans Petersson for sin langvarige og kompromisløse insisteren på maleriets mulighed.

Forfatteren Lars Morellfor bogen ”Broderskabet. Den Eksperimenterende Kunstskole 1961-69”.

Forfatteren Tania Ørum for bogen ”De eksperimenterende tressere — kunst i en opbrudstid”.

Forfatteren, musikeren og billedkunstneren Claus Handberg Christensen for de to audiowalks, ”Herlev i farver” og ”Herlevs stemmer”.

Hæderslegater 2008

Det er en stor fornøjelse hermed at meddele at følgende ni personer og grupper i 2008 er blevet tildelt hæderslegater fra Klara Karolines Fond Stiftet af Aase og Poul Gernes:

Kunstnergruppen ”A-Kassen” får et hæderslegat for deres humoristiske og absurde installationer, aktioner og skulpturer. ”Urban Sound Institute”, en gruppe svenske arkitekter og lyddesignere, bliver hædret for deres smukke og rørende enkle lyd- og lysinstallation Nordic Walk i Arlanda lufthavn, der gør en trist transit til en opløftende oplevelse.

Billedkunstneren Tove Storch modtager en pris for sine fine skulpturelle værker og Christian Vind for sin poetiske kunstpraksis, som den udfolder sig i og af og på papir.

Musiker og komponist ”Goodiepal” hædres for sin interessante tilgang til musik, noder og kompositioner, der bryder med hvordan musik skal udføres og distribueres.

Finn Thybo Andersen og Kirsten Dufour modtager en hæderspris for deres varme og generøse kunstneriske praksis, der inddrager det lokale i det globale og udfolder sig under navnet YNKB.

Den tyske billedkunstner Claudia Wieser hædres for udstillingen ”Teppich des Lebens” og den engelske billedkunstner David Shrigley for sin usædvanligt humoristiske kunstpraksis.

Edi Rama, billedkunstner og borgmester i Tirana, Albanien, bliver hædret for sit visionære og monumentale projekt med at farvesætte den albanske hovedstad.

Ovennævnte modtager tilsammen ialt kr. 212.000.-

Hæderslegater 2006

Filminstruktør og kulturskribent Frantz Ernst modtog 5.000 kr. den 22.1.2006

“LEGATREGN“

Følgende 24 personer og grupper blev den 13 oktober 2006 tildelt legater på 5.000 kr. :

 • PARFYME for deres uhøjtidelige, sjove og praktiske interventioner i det offentlige rum.
 • Arno Victor Nielsen for hans klarsyn og evne til at tænke nye tanker og formidle dem på en inspirerende og forståelig måde.
 • Jørgen Carlo Larsen for et godt katalog, "Arbejder og andet 1990-2004", og for hans kunstneriske evne til at se muligheder i materialer og ting, andre bare smider ud.
 • Gorm Spaabæk for hans generøse evne til at formidle kunst.
 • Villy Grønborg for hans standhaftighed og stædighed i sit maleri.
 • Jarl Borgen fordi han i en menneskealder har ladet billedkunsten udfolde sig på forlagets bogomslag.
 • Holger Bech Nielsen for hans storslåede evne til at åbne universet med sproget.
 • Al Masson for en usædvanlig kunstpraksis, præget af humor og varme.
 • Lisbeth Hermansen for mod, initiativ og vedholdenhed i skabelsen af Hygum Kunstmuseum.
 • Mette Winckelmann fordi hun udfordrer det maskuline, formelle maleri.
 • Anne Fabricius-Møller for hendes gåpåmod og gode kunsthåndværk. Holger Strøm for en indlysende god lampe, der bliver hængende.
 • Frans Kannik for hans interessante, sjove og altid komplet usælgelige projekter på Grønningen.
 • Peter Carlsen for hans to plakater "Danmark er i krig" og sansen for humor i hans kunst.
 • Åse Eg Jørgensen for hendes usædvanlige grafiske evner og løsninger, og hendes hjælpsomhed overfor kunstnere af alle slags.
 • Mary Mazziotti for hendes broderi "A Day in the Life of Death" udstillet i Rundetårn 2006.
 • Christian Schmidt-Rasmussen for hans mod til at skrive klart og gå imod strømmen.
 • Karin Westerlund for hendes personlige og stædige projekt i sine film og hendes snaksalige velgørenhed.
 • Poul Pedersen for hans vedholdende eftersøgning af netop det bogstav!
 • Jacob Fabricius for hans utraditionelle og eksperimenterende kuratorpraksis (fx. Københavns Kunsthal) og for et modigt og inspirerende forlag (Pork Salad Press).
 • Peter Laugesen for hans læseværdige indlæg i Information og for hans digte, der vil blive stående.
 • AVPD for deres brobyggeri mellem samfund, arkitektur og kunst.
 • Torben Ulrich for hans inspiration for kunstnere af mange slags og for hans syn på idrætten, kunsten og tilværelsen.
 • Jens Bertelsen for hans sjove og generøse udstilling "Tid og Rum" i anledning af Kunstakademiets 250-års jubilæum.

 

Hæderslegater 2002

Nedenstående modtog hver 25.000 kr., ved en lille “ceremoni“ på Plakatmuseet i Århus, den 15 Marts 2002.

 • Tegnefilminstruktør Jannik Hastrup
 • Keramiker Ursula Munch-Petersen
 • Forfatter Pablo Henrik Llambías
 • Billedkunstner Judit Ström

 

Hæderslegater 2001

Nedenstående modtog hver et legat på 25.000 kr. ved en lille “ceremoni” på Statens Museum for Kunst, den 22 Marts 2001.

 • Billedkunstner Peter Land
 • Billedkunstner Jesper Fabricius / “Space Poetry”
 • Fotograf Gregers Nielsen
 • Kulturjournalist Ulla Strømberg
Bemærk venligst:
FONDEN KAN IKKE SØGES!